Kontakt

EU i Novi Pazar za bolje životne uslove interno raseljenih lica i povratnika

Knez Mihailova 122

11000 Beograd

Telefon: +381 11 2333 233

E-mail: neko.negde@gmail.com

map