O projektu

section-cover

O čemu se radi?

Projekat se bavi podrškom sprovođenja Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja izbeglica, IRL i povratnika i pružanja odgovora tokom migrantske krize i pružanje trajnih rešenja za interno raseljena lica i povratnike u Novom Pazaru.

Grad Novi Pazar je tokom 2016. godine razvio novi Lokalni akcioni plan za poboljšanje uslova života ovih kategorija, a ova akcija je razvijena sa ciljem da direktno doprinese realizaciji ciljeva LAP-a. Opšti cilj je, doprinoseći ispunjenju LAP-a, uskladiti ovu Akciju i realizaciju LAP-a sa širim političkim okvirom koji se tiče nacionalnih strategija i dokumenata o ovom pitanju.

Cilj projekta

Specifični cilj je dvostruko definisan:

1. Podrška provođenju Lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja izbeglica, IRL i povratnika;

2. Pružanje odgovora tokom migrantske krize i pružanje trajnih rešenja za raseljena lica i povratnike u Novom Pazaru. 

Sektor
  • Društveno uključivanje
Komponente
  • Stambena komponenta
  • Ekonomsko osnaživanje
Grad / Region
Novi Pazar
EU donacija
359.520 €
Vreme implementacije
Jul 2018. - Jul 2020.